VÆRD AT VIDE

Vi ønsker et godt kræmmermarked både for kræmmere og besøgende. Derfor arbejder vi konstant for at sikre gode forhold for vores kræmmere. Vi ønsker et marked med masser af forskellige tilbud, men vi har også et par regler for, hvad du ikke må sælge.

Pris
Se de forskellige priser og standstørrelser på tilmeldingssiden.

Strøm
Strøm er inkl. Der må ikke benyttes el-ovn. Forlængerledning og stikdåse skal medbringes.

Hvad der IKKE må handles med
Tivolivarer, lykkeposer, fiskedam, kopivarer, is, slik, mad- og drikkevarer.

Annoncering
Aviser, banner, plakater og sociale medier.

STADEPLADS OVERSIGTSKORT

Her kan du downloade en PDF af oversigtskortet, så du kan få overblik over markedspladsen, se mulighederne og finde din placering.

HANDELSBETINGELSER BOOKING

VED BOOKING /LEJE AF STAND
Registrerede virksomheder/kræmmere, skal ved booking/leje af stadeplads på Lynge Byfest, opgive deres CVR nr.. Dette ifølge reglerne i Erhvervsstyrelsen. Tilmelding/booking er først endelig, når betaling er modtaget. Husk at tjekke din mail, for en bekræftelses-mail (måske også nødvendigt at tjekke din spamboks). Hvis du ikke har modtaget den, kan der være gået noget galt. Skriv da til os. Vi skal gøre opmærksom på, at du selv skal medbringe telt/pavillon hvis du vil have overdækning af din stade. Husk at tjekke din mail, for en bekræftelses-mail (måske også nødvendigt at tjekke din spamboks). Hvis du ikke har modtaget den, kan der være gået noget galt. Skriv da til os. Vi skal gøre opmærksom på, at du selv skal medbringe telt/pavillon hvis du vil have overdækning af din stade.

FACADEMETER PÅ MODULER/STANDE
Blåt modul/stand er: 21 m2 = b 3 x d 7 m Kr. 350,00 pr. modul/stand strøm inkl.. Prisen er for alle dage markedet vare. Børnemodul: Der er ikke børnemoduler på Lynge byfest mere, da der ikke er/har været interesse for disse. Vi har derfor valgt ikke at opretholde disse. Der kan dog være en mulighed for at lave nogle børnestader. Vær opmærksom på, at de ikke kan forudbestilles på hjemmesiden, men henvend dig til info@lyngebyfest.dk , så vil vi se hvad interessen er, og hvad der kan gøres.

Modulstørrelsernes m2 er faste. Det betyder at mål ikke må overskrides af telt eller andet. Er der brug for mere plads, må der bestilles ekstra tilstødende modul ved booking. Alternativt vil man blive flyttet til en anden plads, når man ankommer, hvis det viser sig man ikke kan være på det bestilte areal, så frem det er muligt. Vi kan ikke flytte lejere der har bestilt rigtigt og evt. slået telt eller lign. op.

VEJLEDNING I OPSÆTNING AF TELT OG PAVILLON
Opmærksomheden henledes på, at opsætning af telte og især billige pavilloner, skal sikres forsvarligt med kraftigt torvværk og kraftige pløkker (ikke de tynde runde). Da telt og pavillon ellers risikere at blæse omkuld i kraftig blæst og regnvejr. Alle telte og pavilloner der er løse eller blæst omkuld, og der ikke er tilsyn med, vil blive fjernet af Lynge Byfest. Telt og andet udstyr, – og dette tilhøre teltejer/stadelejer, der forvolder skade på andre telte og mennesker, er for teltejers/stadelejers egen regning og forsikring.

CAMPING OG TELT
Det er muligt at medbringe sin campingvogn eller telt. Det er dog vigtigt at booke modulstørrelsen efter det. Vi gør opmærksom på, at vis det viser sig, du har større vogn el. lign. når du ankommer i forhold de bestilte moduler, vil det betyde vi ikke kan anvise dig den plads du har reserveret. Vi bliver derfor nødsaget til at flytte dig til en anden ledig plads, hvis det er muligt. Vi kan ikke flytte andre lejere, der overholder de angivende retningslinjer på målene, på det lejede areal fra deres plads, grundet dette.

HANDELSBETINGELSER FOR FØDEVARER

REGLER FOR SALG I BODERNE
Der må ikke sælges madvarer og drikkevarer, uden særskilt skriftlig tilladelse fra Byfestudvalget, eller efter aftale. Madvarer indbefatter bl.a. brændte mandler, brød, burgere, kebab, is, pizza, pommes frites, popcorn, pølser, smørrebrød, vafler, slikvarer så som flødeboller, slikæbler, candyfloss, store slikkepinde og sutter, frugt med chokolade overtræk.

BEMÆRK!
Alle fødevarekræmmere skal inden booking henvende sig til Lynge Byfest, da vi ikke i vores bookingsystem har implementeret automatisk booking af denne type stand, netop begrundet i type af salg af varer i boden.

Derfor bliver disse stande udlejet manuelt, hvis der er basis for det, og efter aftale med Lynge Byfest. Betaling sker ved giro eller bankoverførsel senest 3 dage efter aftale om booking/leje, eller førstkommende bankdag.

OPSTILLING OG KLARGØRING AF STANDE

OBS!
Opstilling og klargøring af stande kan ske fra torsdag morgen. Man er velkommen til at komme onsdag, men så må man parkere vogne og andet på parkeringspladsen. Der vil ikke være adgang til toilet og vand før torsdag. Fredag vil strøm være etableret.

EL PÅ STANDE
Hvis du skal bruge EL, skal vi gøre opmærksom på, at du skal medbringe min. 25m eget tilslutningskabel til eltavle/strømtilslutning, samt evt. tilkoblinger og splitter. Kabel skal overholde DK/EU EL regler for tilslutning. Vi kan ikke garantere alle, at eltilslutning kan ske uden forlængerkabel på min. 25m.
Elforbrug på max 500W pr. stade er inkluderet i stadelejen. Yderligere installationer, samt forbrug, skal aftales med og afregnes direkte med elektrikervagten på pladsen. Det er ikke tilladt at benytte el-radiator eller lign.

NATTEVAGT
Lynge Byfest har privat vagtværn på pladsen om natten. Det er ikke ensbetydende med, at man ikke selv vil være uden ansvar for sin stade og værdier. Lynge Byfest kan ikke garantere, for stader og løsøre.