HANDELSBETINGELSER BOOKING

VED BOOKING /LEJE AF STAND
Registrerede virksomheder/kræmmere, skal ved booking/leje af stadeplads på Lynge Byfest, opgive deres CVR nr.. Dette ifølge reglerne i Erhvervsstyrelsen. Tilmelding/booking er først endelig, når betaling er modtaget. Husk at tjekke din mail, for en bekræftelses-mail (måske også nødvendigt at tjekke din spamboks). Hvis du ikke har modtaget den, kan der være gået noget galt. Skriv da til os. Vi skal gøre opmærksom på, at du selv skal medbringe telt/pavillon hvis du vil have overdækning af din stade. Husk at tjekke din mail, for en bekræftelses-mail (måske også nødvendigt at tjekke din spamboks). Hvis du ikke har modtaget den, kan der være gået noget galt. Skriv da til os. Vi skal gøre opmærksom på, at du selv skal medbringe telt/pavillon hvis du vil have overdækning af din stade.

FACADEMETER PÅ MODULER/STANDE
Blåt modul/stand er: 21 m2 = b 3 x d 7 m Kr. 450,00 pr. modul/stand strøm inkl. Prisen er for alle dage markedet vare. Børnemodul: Der er ikke børnemoduler på Lynge byfest mere, da der ikke er/har været interesse for disse. Vi har derfor valgt ikke at opretholde disse. Der kan dog være en mulighed for at lave nogle børnestader. Vær opmærksom på, at de ikke kan forudbestilles på hjemmesiden.

Modulstørrelsernes m2 er faste. Det betyder at mål ikke må overskrides af telt eller andet. Er der brug for mere plads, må der bestilles ekstra tilstødende modul ved booking. Alternativt vil man blive flyttet til en anden plads, når man ankommer, hvis det viser sig man ikke kan være på det bestilte areal, så frem det er muligt. Vi kan ikke flytte lejere der har bestilt rigtigt og evt. slået telt eller lign. op.

VEJLEDNING I OPSÆTNING AF TELT OG PAVILLON
Opmærksomheden henledes på, at opsætning af telte og især billige pavilloner, skal sikres forsvarligt med kraftigt torvværk og kraftige pløkker (ikke de tynde runde). Da telt og pavillon ellers risikere at blæse omkuld i kraftig blæst og regnvejr. Alle telte og pavilloner der er løse eller blæst omkuld, og der ikke er tilsyn med, vil blive fjernet af Lynge Byfest. Telt og andet udstyr, – og dette tilhøre teltejer/stadelejer, der forvolder skade på andre telte og mennesker, er for teltejers/stadelejers egen regning og forsikring.

CAMPING OG TELT
Det er muligt at medbringe sin campingvogn eller telt. Det er dog vigtigt at booke modulstørrelsen efter det. Vi gør opmærksom på, at vis det viser sig, du har større vogn el. lign. når du ankommer i forhold de bestilte moduler, vil det betyde vi ikke kan anvise dig den plads du har reserveret. Vi bliver derfor nødsaget til at flytte dig til en anden ledig plads, hvis det er muligt. Vi kan ikke flytte andre lejere, der overholder de angivende retningslinjer på målene, på det lejede areal fra deres plads, grundet dette.

HANDELSBETINGELSER FOR FØDEVARER

REGLER FOR SALG I BODERNE
Der må ikke sælges madvarer og drikkevarer, uden særskilt skriftlig tilladelse fra Byfestudvalget, eller efter aftale. Madvarer indbefatter bl.a. brændte mandler, brød, burgere, kebab, is, pizza, pommes frites, popcorn, pølser, smørrebrød, vafler, slikvarer så som flødeboller, slikæbler, candyfloss, store slikkepinde og sutter, frugt med chokolade overtræk.

BEMÆRK!
Alle fødevarekræmmere skal inden booking henvende sig til Lynge Byfest, da vi ikke i vores bookingsystem har implementeret automatisk booking af denne type stand, netop begrundet i type af salg af varer i boden.

Derfor bliver disse stande udlejet manuelt, hvis der er basis for det, og efter aftale med Lynge Byfest. Betaling sker ved giro eller bankoverførsel senest 3 dage efter aftale om booking/leje, eller førstkommende bankdag.

OPSTILLING OG KLARGØRING AF STANDE

O.B.S
Opstilling og klargøring af stande kan ske fra torsdag morgen. Man er velkommen til at komme onsdag, men så må man parkere vogne og andet på parkeringspladsen. Der vil ikke være adgang til toilet og vand før torsdag. Fredag vil strøm være etableret.

EL PÅ STANDE
Hvis du skal bruge EL, skal vi gøre opmærksom på, at du skal medbringe min. 25m eget tilslutningskabel til eltavle/strømtilslutning, samt evt. tilkoblinger og splitter. Kabel skal overholde DK/EU EL regler for tilslutning. Vi kan ikke garantere alle, at eltilslutning kan ske uden forlængerkabel på min. 25m.
Elforbrug på max 500W pr. stade er inkluderet i stadelejen. Yderligere installationer, samt forbrug, skal aftales med og afregnes direkte med elektrikervagten på pladsen. Det er ikke tilladt at benytte el-radiator eller lign.

NATTEVAGT
Lynge Byfest har privat vagtværn på pladsen om natten. Det er ikke ensbetydende med, at man ikke selv vil være uden ansvar for sin stade og værdier. Lynge Byfest kan ikke garantere, for stader og løsøre.

PARKERINGSMULIGHEDER

KØRSEL OG PARKERING PÅ MARKEDET
Varekørsel, ud- og nedpakning, hvor det er nødvendingt at kører eller flytte biler til salgsboderne, er IKKE tilladt mellem Kl. 16:00 og 19:00 fredag og kl. 10:00 og 19:00 lørdag og kl. 10:00 og 16:00 søndag. Uanset antal af kunder, eller andre udefra for Lynge Byfest uvedkommende hensyn. Medmindre der gives besked herom af myndighederne. Alle stadelejere og udstillere, kan parkere på dertil indrettet parkeringsplads etableret i forbindelse med markedet. Der må kun holde én bil eller andet køretøj på salgsbods areal, hvis det kan være på samme grund som salgsbod.

PARKERING
Det er ikke tilladt at parkere biler på pladsen, udover i fobindelse med handlen og bilen kan være på det lejede område. Der kan parkeres gratis på den etablerede parkeringsplads i forbindelse med markedet.

GENEREL INFORMATION

GRØN BYFEST OG KRÆMMERMARKED
Lynge Byfest og Kræmmermarked gør noget for miljøet – vi har en grøn politik. Vi opfordrer derfor alle kræmmere, at være en del af det sunde miljø. Derfor skal affaldet afleveres i de opstillede containere på pladsen og ikke stilles, smides eller efterlades. Der kan altid hentes affaldssække i informationen, i det omfang, der er brug for.

BADEMULIGHED
Det vil, for de af vores overnattende kræmmere, være muligt for betaling kr. 15,-, at få sig et bad. Badet kan tages i Lyngehallen. Adressen er, Idrætsvej 14, 3540 Lynge. Der vil være åbent kl. 08:30 – 10:00 lørdag og søndag.
SERVICETELEFON I DAGENE OP TIL KRÆMMERMAKEDET
Der kan ringes til Lynge Byfest stadepladskoordinator Esben Buchwald, i uge 34, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 16 – 19, på tlf.: 2063 0949.