ALKOHOLPOLITIK

  1. Det er forbudt at medbringe øl, vin og spiritus på markedspladsen.
  2. Det er absolut forbudt at udskænke øl, vin og spiritus til personer under 18 år.
  3. I tvivlstilfælde skal den pågældende person legitimere sin alder.
  4. Er der mistanke om at en person over 18 år henter eller køber øl, vin eller spiritus til personer under 18 år kontaktes Byfestens vagtkorps. Kan mistanken bekræftes bortvises alle implicerede fra markedspladsen.
  5. Det er endvidere forbudt at udskænke øl, vin og spiritus til personer, der er synligt berusede.
  6. Personer, der er synligt berusede, bortvises fra festpladsen af Byfestens vagtkorps