ORDENSREGLER

 1. Alle på Lynge Byfest og Kræmmermarked er underkastet anvisninger fra Byfestudvalget og af dem befuldmægtigede personer.
 2. Ingen må udvise generende adfærd overfor gæster, udstillere, markedets personale eller andre.
 3. For at sælge varer på Lynge Byfest og Kræmmermarked, skal der ansøges om stadeplads hos markedsarrangørerne.
 4. Udover salg af egne ejendele kan der sælges nye varer så som træsko, platter, legetøj, kassettebånd, grammofonplader, gaveartikler, restvarer og ukurante partivarer herunder tekstilvarer, samt varer opkøbt på auktion og lignende. Desuden kan der sælges naturalprodukter og næringsmidler, der hidrører fra jordbrug, husdyrhold, fiskeri samt danske husflidsprodukter. Endelig kan der sælges aviser, ugeblade, tidsskrifter, bøger mv.
 5. Der må ikke sælges madvarer og drikkevarer, uden særskilt skriftlig tilladelse fra Byfestudvalget. Madvarer indbefatter bl.a. brændte mandler, brød, burgere, kebab, is, pizza, pommes frites, popcorn, pølser, smørrebrød, vafler, slikvarer så som flødeboller, slikæbler, candyfloss, store slikkepinde og sutter, frugt med chokolade overtræk.
 6. I salgsboderne må der ikke findes tivoli-lignende aktiviteter såsom: Slå søm i, gevinst-spil o.l.
 7. Salgsboderne skal være opstillet inden kl. 15:00 fredag og kl. 09:30 lørdag. Efter dette tidspunkt er Byfestudvalget berettiget til at afhænde pladsen til anden side uden refusion af betalt stadeleje.
 8. Stadepladser må ikke videresælges.
 9. Annullering/fortrydelse af foretaget stadepladsreservation, inden 10 dage efter foretaget reservation, betales der ikke refusionsgebyr.
  Ved annullering af foretaget stadepladsreservation efter 10 dage, men mere end 14 dage forud for Lynge Byfest bliver afholdt, refundere vi betalt stadepladspladsleje, minus et ekspeditionsgebyr på 50 % af lejebeløbet.
  Annullering/fortrydelse af foretaget stadepladsreservation skal ske senest 14 dage før Lynge Byfest bliver afholdt. Sker annullering/afbestilling mindre end 14 dage før Lynge Byfest bliver afholdt, sker der ingen refusion af betalt stadepladsleje.
  Betaling for lejen af stadeplads, skal være foretaget senest 3 bankdage efter booking. Lynge Byfest forbeholder sig herefter ret til at afhænde en ikke betalt stand til anden side, uden yderligere varsel.
 10. Stadepladser skal efterlades i ryddelig stand senest dagen efter markedets afslutning. Renovationssække kan afhentes i Informationsteltet.
 11. Lynge Byfest påtager sig intet ansvar for de udstillede og opstillede effekter.
 12. Friområder skal holdes fri for udstillede varer, oplag mv.
 13. Salgsbodernes bagområder skal være forsvarligt afspærret for publikum.
 14. Salgsområder skal friholdes for brændbart affald.
 15. Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.
 16. Placering af kogeapparater, grill, og lignende i og ved salgsboder, bortset fra el-kogeplader, skal godkendes af Allerød Kommunes redningsberedskab.
 17. EL på stande Elektriske installationer skal opfylde bestemmelserne i Elektricitetsrådets stærkstrøms-bekendtgørelse. Gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet, udstedt af Danmarks Gasmateriel Prøvning (DGP). Hvis du skal bruge EL, skal vi gøre opmærksom på, du skal medbringe min. 25m eget tilslutningskabel til eltavle/strømtilslutning, samt evt. tilkoblinger, så som splitter. Kabel skal overholde DK/EU EL regler for tilslutning. Vi kan ikke garantere alle, at el-tilslutning kan ske uden forlængerkabel på min. 25m.
  Elforbrug på max 500W pr. stade er inkluderet i stadelejen. Yderligere installationer, samt forbrug, skal aftales med og afregnes direkte med elektrikervagten/info på pladsen. Det er ikke tilladt at benytte el-radiator eller lign.
 18. Brandbart affald skal anbringes i lukkede stålcontainere, der placeres efter nærmere aftale med Allerød Kommunes redningsberedskab.
 19. Parkering i salgsområdet er ikke tilladt. Undtagen herfra er op til 2 køretøjer med direkte tilknytning til salgsfunktionen.
 20. Varekørsel til salgsboderne er ikke tilladt mellem kl. 16:00 og 19:00 fredag, kl. 10:00 og 18:00 lørdag, og kl. 10:00 og 16:00 søndag.
 21. Campering, herunder overnatning i salgsområdet er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte salgsbod kan dog tillades efter godkendelse af Allerød Kommunes redningsberedskab. Samtidig etableres en ordning med fast overvågen vagt, der foretager rundering efter redningsberedskabets nærmere bestemmelse.
 22. Overtrædelse af nærværende ordensregler og anvisninger fra Byfestudvalget kan medføre bortvisning fra Lynge Byfest og Kræmmermarked eventuelt ved politiets bistand.
 23. Ved bortvisning refunderes betalt stadeleje ikke.
 24. Lynge Byfest påtager sig intet ansvar for trafik- og vejrmæssige forhold, men vil forsøge at afbøde eventuelle negative virkninger heraf efter eget valg.