HANDELSBETINGELSER BOOKING

VED BOOKING OG LEJE AF STAND
Kræmmere skal ved booking og leje af stadeplads opgive deres CVR nr, ifølge reglerne i Erhvervsstyrelsen. Når Lynge Byfest og Kræmmermarked har modtaget din betaling for stadeplads, er din stadeplads booket. Vi sender sender en bekræftelses-mail (tjek evt. din spamboks, hvis du ikke modtager noget fra os). Hvis du ikke modtager bekræftelse af booking, skal du skrive en mail til: info@lyngebyfest.dk. Husk at medbringe telt/pavillon hvis du vil have overdækning af din stade.

FACADEMETER PÅ MODULER/STANDE
Stande er: 21 m2 = b 3 x d 7 m. Prisen er Kr. 450,00 for standardstande og Kr. 750,00 for ende/hjørnestande. Prisen er inkl. strøm. Modulstørrelsernes m2 er faste. Det betyder at mål ikke må overskrides af telt eller andet. Er der brug for mere plads, må der bestilles ekstra tilstødende modul ved booking. Alternativt vil man, såfremt det er muligt, blive flyttet til en anden plads, hvis det viser sig man ikke kan være på det bestilte areal.

VEJLEDNING I OPSÆTNING AF TELT OG PAVILLON
Vi gør opmærksom på, at opsætning af telte og især billige pavilloner, skal sikres forsvarligt med barduner og kraftige pløkke (ikke de tynde runde). Da telt og pavillon ellers risikerer at blæse omkuld i kraftig blæst. Alle telte og pavilloner der er løse eller blæst omkuld, og der ikke er tilsyn med, vil blive fjernet af Lynge Byfest. Telt og andet udstyr der forvolder skade på andre telte og mennesker, er for teltejers/stadelejers egen regning og forsikring.

CAMPING OG TELT
Det er muligt at medbringe sin campingvogn eller telt. Det er dog vigtigt at booke modulstørrelsen efter det. Vi gør opmærksom på, at vis det viser sig, du har større vogn el. lign. når du ankommer i forhold de bestilte moduler, vil det betyde vi ikke kan anvise dig den plads du har reserveret. Vi bliver derfor nødsaget til at flytte dig til en anden ledig plads, hvis det er muligt. Vi kan ikke flytte andre lejere, der overholder de angivende retningslinjer på målene, på det lejede areal fra deres plads, grundet dette.

HANDELSBETINGELSER FOR FØDEVARER

REGLER FOR SALG I BODERNE
Der må ikke sælges madvarer og drikkevarer, uden særskilt skriftlig tilladelse fra Byfestudvalget, eller efter aftale. Madvarer indbefatter bl.a. brændte mandler, brød, burgere, kebab, is, pizza, pommes frites, popcorn, pølser, smørrebrød, vafler, slikvarer så som flødeboller, slikæbler, candyfloss, store slikkepinde og sutter, frugt med chokolade overtræk.

BEMÆRK!
Alle fødevarekræmmere skal inden booking henvende sig til Lynge Byfest, da vi ikke i vores bookingsystem har implementeret automatisk booking af denne type stand, netop begrundet i type af salg af varer i boden.

Derfor bliver disse stande udlejet manuelt, hvis der er basis for det, og efter aftale med Lynge Byfest. Betaling sker ved giro eller bankoverførsel senest 3 dage efter aftale om booking/leje, eller førstkommende bankdag.