Søndag den 27. august kl. 12.00, vil der igen i år være gudstjeneste på Lynge Byfest.

Det sker i det store telt på festpladsen hvor vores præster, Martin Corfix og Christina Seersholm, står for gudstjenesten. Derudover vil organist Babett Hartmann sammen med et lille ensemble understøtte den dejlige sang som vi alle er med til at levere.

Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om gudstjenesten og komme forbi Lynge Byfest på Uggeløse Bygade.

Der er ligeledes tradition for, at vi byder alle de kommende konfirmander og forældre velkommen ved denne gudstjeneste.